Skip to content

Privacybeleid

Vragen hieromtrent?

Telefoon+32 474 98 08 03
E-mailinfo@nullegen.eu
Ondernemingsnummer: 0872 344 259

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd wordt of kan worden. De volgende gegevens worden door Egen verwerkt:

a) als bezoeker

Als bezoeker op deze website zijn enkele cookies in gebruik..

b) als klant

Egen heeft enkele noodzakelijke gegevens van jou of jouw bedrijf nodig. Deze gegevens zijn:

– Naam contactpersoon
– Bedrijfsnaam
– Adres
– E-mailadres
– Telefoonnummer contactpersoon
– BTW-nummer/ondernemingsnummer

Waarom worden deze gegevens verwerkt?

De verwerking is enkel nodig voor de dienstverlening van Egen, zowel voor opvolging van aanvragen als facturatie van door jou gevraagde diensten. 

Egen respecteert jouw privacy en behandelt jouw persoonlijke gegevens vertrouwelijk. Egen zal jouw gegevens nooit en op geen enkele wijze aan derden ter beschikking stellen, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst. 

Je rechten

a) Bewaarperiode

Jouw persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding, 10 jaar). Bij het opzeggen van diensten zoals hosting verwijderen we pas na goedkeuring van jou alle opgeslagen data, of ten laatste na één jaar na opzegging.

b) Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Als klant heb je ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Beveiligingsmaatregelen

Egen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bovenstaande contactgegevens.

Klachten

Als klant beschik je steeds over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@nullprivacycommission.be).

Vragen of opmerkingen?

U kunt bij vragen of opmerkingen over dit privacybeleid steeds terecht bij Kristof Rits, zaakvoerder van Egen. Dit kan op de contactgegevens bovenaan deze pagina.

Disclaimer

Dit privacybeleid kan steeds eenzijdig zonder verwittiging vooraf gewijzigd of aangevuld worden. Deze online versie is steeds de meest recente versie.

Laatste wijziging op 11 oktober 2021.